Betongtorget

Genom att lista betongprodukter till salu på Betongtorget, samtycker du till våra villkor. Produktpriset du publicerar på Betongtorget måste vara samma eller lägre som det du säljer för genom ditt eget företag. Betongtorget har rätt att ändra i säljarnas inlagda texter. Betongtorget har rätt att radera produkter som inte följer våra villkor. Betongtorget har också rätt att avslå säljare.

Som säljare är du ansvarig för:

Juridisk säljare – I samarbetet mellan ditt företag och Betongtorget är det ditt företag som är juridisk säljare och Betongtorget står som förmedlare av produkterna. Därmed är du legalt ansvarig vid returer och reklamationer, även efter att ett samarbete eventuellt avslutas.

Som säljare måste Era villkor för kunder läggas till via instrumentpanelen. Se våra villkor för kunder som exempel på https://betongtorget.se/villkor/

Att vara säljare på Betongtorget

Betongtorget förväntas alla behandla kunder och andra säljare med respekt. Som säljare har du skyldighet att skydda personlig information och kommunicera snabbt med köpare för att ge en bra kundupplevelse.

Som säljare har du möjlighet att skapa och ladda upp en mängd olika innehåll, som produkter, meddelanden, text och foton. Betongtorget har rätt att läsa, redigera och radera vad du laddar upp så som produkter, meddelanden, text och foton. Betongtorget har rätt att använda detta innehåll i marknadsföring. För att hålla vår plattform säker och respektfull accepterar du att du inte laddar upp innehåll som är:

 1. Hotande, förtalande eller trakasserande;
 2. Obscent eller vulgärt;
 3. Strider mot någon annans integritet eller immateriella rättigheter; eller
 4. Osanning, lurar eller vilseleder.

Du är ansvarig för att skydda kundens personliga information du mottager och du måste följa alla juridiska krav. Dessa lagar kräver att du lägger upp och följer din egen sekretesspolicy, som måste vara tillgänglig för Betongtorgets användare. Din integritetspolicy måste vara kompatibel med denna policy och Betongtorgets användarvillkor. När du får en beställning på Betongtorget får du personlig information (till exempel köparens namn, e-postadress och leveransadress) och enligt EU-lagstiftning är du oberoende personuppgiftsansvarig för andra användare som du kan ha fått genom våra tjänster. För mer information om den allmänna dataskyddsförordningen, se https://gdpr-info.eu. Som personuppgiftsansvarig i den utsträckning du behandlar användarens personliga information utanför tjänsterna kan du i enlighet med dataskydds- och sekretesslagar vara skyldig att respektera förfrågningar som mottagits från sådana användare om datatillgång, korrigering, radering och invändningar mot bearbetning . Om du avslöjar personlig information utan köparens korrekta samtycke är du också ansvarig för det obehöriga avslöjandet. Denna information får endast användas för Betongtorgets relaterade kommunikation. Du får inte använda denna information för oönskade kommersiella meddelanden eller obehöriga transaktioner. Utan köparens samtycke och med förbehåll för andra tillämpliga Betongtorgets policyer och lagar får du inte lägga till några Betongtorgets användare i din e-post eller fysiska e-postlista, använda köparens identitet för marknadsföring eller få eller behålla någon betalningsinformation. Kom ihåg att du är ansvarig för att känna till den standard för samtycke som krävs i varje enskilt fall. Om Betongtorget och du visar sig vara gemensamma personuppgiftsansvariga för personlig information, och om Betongtorget stäms, åläggs böter eller på annat sätt ådrar sig kostnader på grund av något som du gjorde i din egenskap av gemensam personuppgiftsansvarig för köparens personuppgifter, godkänner du att gottgöra Betongtorget för de kostnader som uppstår i samband med din behandling av köparens personliga information.

Meddelanden
Med Betongtorgets meddelandesystem har du möjlighet att kommunicera direkt med dina köpare. Meddelanden är ett bra sätt för köpare att ställa frågor om en produkt eller en beställning.

Meddelanden får inte användas för följande aktiviteter:

 1. Skicka oönskad reklam eller kampanjer, begäranden om donationer eller skräppost;
 2. Trakassera en annan kund;
 3. Kontakta någon efter att de uttryckligen har bett dig att inte göra det; eller
 4. Störa en transaktion eller en annan säljares verksamhet.
  Störningar inträffar när en säljare avsiktligt stör en annan säljares butik för att driva bort sin verksamhet. Inblandning är strängt förbjuden på Betongtorget. Exempel på störningar är:
  1. Att kontakta en annan kund via Betongtorget meddelandesystem för att varna dem från en viss säljare, butik eller produkt;
  2. Inlägg i allmänna utrymmen för att demonstrera eller diskutera en tvist med en annan säljare;
  3. Inköp från en säljare endast för att lämna en negativ recension;
  4. Skapa eller använda ett oberoende köparkonto för att skadligt rösta en annan butiks negativa recensioner för att placera dessa recensioner mer framträdande.
 5. All användning av Betongtorgets meddelandesystem för att trakassera andra säljare eller kunder är strängt förbjudet. På samma sätt kan meddelanden inte användas för att stödja hat. Om du får ett meddelande som bryter mot denna policy, vänligen meddela oss omedelbart.
 6. Be kunder att beställa direkt av ditt företag istället för via Betongtorget.
 7. Skicka kontaktuppgifter för att be kund kontakta dig utanför Betongtorget.
 8. Skicka ditt företagets hemsida.

Avgifter

När du gör en försäljning genom Betongtorget debiteras du en transaktionsavgift på det pris du visar för varje produkt/tjänst.

5% på tjänster
7% på inredningsprodukter
12% på möbler med fast pris.
20% på produkter där kund kan räkna ut pris och produkter via offert.

Avgiftsundvikelse

Alla åtgärder från en säljare som görs för att undvika att betala en avgift betraktas som undvikande av avgifter och är strängt förbjudna på Betongtorget. Detta inkluderar till exempel att uppmuntra köpare att köpa en produkt i Betongtorget-butiken via en annan plats. En transaktion som inletts på Betongtorget kanske inte kan slutföras från Betongtorget. Det pris som anges i varje noteringsbeskrivning måste vara en korrekt bild av försäljningen. Säljare får inte ändra produktens pris efter en försäljning i syfte att undvika Betongtorgets transaktionsavgifter, felaktigt föreställa produktens plats eller använda en annan användares konto utan tillstånd.

Betala din Betongtorget-avgift

Om kundbetalning sker via “faktura från säljaren” skickar Betongtorget en faktura med transaktionskostnaden till säljaren när orderstatus är “levereras” eller efter 4 veckor efter ordern är lagd. Om betalning sker via Stripe kommer betalningen att hanteras inom Stripe om säljaren har ett Stripe-konto. Utbetalning via Stripe sker när orderstatus är “levereras” eller efter 4 veckor efter att ordern är lagd.

Betongtorgets betalningar

Betongtorget kan acceptera betalning med kreditkort, betalkort och faktura från säljaren. Om kunden väljer faktura från säljaren är säljaren skyldig att skicka ut en faktura och ta hand om betalningen. En rekommendation är att inte börja produktionen förrän betalningen är inkommen till Er om kund valt “faktura från säljaren”.

Fraktvilkor

Säljare ansvarar för att skicka deras sålda varor till köpare. Om du använder en frakttjänst, kom ihåg att du i slutändan är ansvarig för att se till att dina köpare får sina beställningar. Frakt är möjligt i Sverige.

Genom att sälja på Betongtorget, samtycker du till:
A. Ange en korrekt “leverans från” -adress.
B. Ange dina fraktkostnader och behandlingstider i under Era produkter.
C. Skicka varor direkt efter att de har sålts. Snabb leverans innebär att du skickar varje artikel inom 30 dagar efter köp, såvida du inte anger något annat i din behandlingstid. Innan du uppdaterar din behandlingstid för en specifik beställning måste du först få din köpares samtycke.
D. Följ alla lokala och internationella leverans- och tullbestämmelser.
E. Skicka till den adress som anges på Betongtorgets-kvitto.
F. Markera beställningen som levereras när du skickar den. Kom ihåg att du bara kan markera en beställning som levereras efter att du faktiskt har skickat den. När du markerar en beställning som levererad får köparen ett meddelande.
G. Ta ut ett lämpligt belopp för frakt.

I det osannolika fallet att en beställning inte kommer fram, var beredd att ge giltigt bevis på frakten. Giltigt bevis på frakt måste visa att föremålet faktiskt har skickats och att det skickades till den adress som anges på Betongtorget. Om en köpare inte får sin beställning kan de väcka talan mot ditt företag. Ett tips är att skicka ordern med kontroll via BankId.